Aanmelden

Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten?

Aanmelden

Een duurzame aanpak ten dienste van rendement

Al meer dan tien jaar is onze benadering van duurzaamheid opgebouwd volgens ons DNA als vermogensbeheerders met visie, in het belang van het creëren van waarde voor onze klanten. Drie principes vormen de leidraad voor onze beleggingsbeslissingen: integratie, transitie en inclusie.
Integratie

Integratie

ESG en financiële kwesties worden op hetzelfde niveau van het besluitvormingsproces gebracht.

Transitie

Transitie

Begeleiden van economische spelers in hun overgangsproces, ongeacht hun sector (uitgezonderd wettelijke uitsluitingen)

Inclusie

Inclusie

Bijdragen aan een sociaal aanvaardbare overgang naar een meer inclusieve economie

97 % van onze fondsen zijn gecategoriseerd als Artikel 8 of 9 SFDR
100 % ESG-integratie in ons beheerd vermogen
100 % van onze fondsen onderworpen aan een ESG-analyse

Een initiatief dat meer dan 10 jaar geleden begon

2022

Lid van 1 % voor de Planeet

Publicatie van onze NZAM-doelstellingen

Publicatie voor beleggingsprincipes in fossiele brandstoffen

Forum FIR « Say on Climate »

Nieuwe data aanbieders voor biodiversiteit (Carbon4 Finance & CDC)

Betrokkenheid bij de FFT-werkgroep biodiversiteit

Deelname aan 2DII en ADEME werkgroepen over milieucommunicatie

2021

Lid van “Finance for Tomorrow”

Lid van de coalitie “Investors for a Just Transition”

Lid van de Net Zero Asset Managers Initiative

Nieuwe data aanbieders

Samenwerking met Polar Pod en Café Joyeux

96 % van de activa van onze open fondsen geclassifieerd als Artikel 8 & 9 SFDR

86% van onze open fondsen in AMF Categorie 1 & 2

10 fondsen gelabeld

Roadshop Group Sustainable Investment

Group Thermal Coal Investment Principles

2020

2019

Ontwikkeling van het 4Change-assortiment met SRI-label

Lidmaatschap van Climate Action 100+

Oprichting van het Comité Duurzaam Beleggen van de Groep

2018

Institutioneel mandaat “Low Carbon”

Verandering van aanbieder

Ondertekening van het "Carbon Disclosure Project" op groepsniveau

2017

2015

Start van de besprekingen over koolstof en sociale kwesties

Ontwikkeling van een ESG-portefeuillebeoordelingsinstrument

2012

2011

Ondertekening van het UNPRI

ISS stembeleid

ESG-integratie binnen ons aanbod

Onze aanpak steunt op twee complementaire pijlers: de integratie van ESG-criteria in onz financiële analyse en een actief engagementbeleid

Meer informatie

  Documenten en externe bronnen